Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

Nu är alla EU-program som administreras av Tillväxtverket godkända och de första aktörerna i Sverige som får finansiering för att bedriva EU-finansierade projekt är beslutade.
Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Fonden för en rättvis omställning. Besluten är baserade på den första utlysningsomgången för programperioden 2021-2027 och det är strukturfo

Slutbetänkande från Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat till regeringen

Idag har Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen (SOU 2022:65). Utredningens syfte har bland annat varit att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin, samt att analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt.
Tillväxtverket har under utredningsarbetet deltagit

Investeringsstöd till 16 projekt för mountainbike- och vandringsleder

Investeringsstöd till 16 projekt för mountainbike- och vandringsleder

Tillväxtverket beviljar 46,5 miljoner kronor i investeringsstöd till totalt 16 projekt som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder.

Tillväxtverket ger under åren 2021–2024 stöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjl

Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning

Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning


EU-kommissionen har antagit Sveriges nationella program för Fonden för en rättvis omställning. Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att förbereda för programmet och har tagit fram programförslaget.
Fokus för programmet är att industrins klimatomställning ska ske med bibehållen konkurrenskraft för att upprätthålla ekonomiska och sysselsättningsmässiga nivåer. Pengarna från fonden ska

Visa mer