Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hållbarhetsfrågor/CSR

Slutbetänkande från Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat till regeringen

Idag har Kommittén om stöd vid korttidsarbete överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen (SOU 2022:65). Utredningens syfte har bland annat varit att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin, samt att analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt.
Tillväxtverket har under utredningsarbetet deltagit

Nytt stöd för audiovisuella verk – ansökan öppnar den 7 november

Nytt stöd för audiovisuella verk – ansökan öppnar den 7 november

Nu finns det ett nytt stöd att söka för produktion av audiovisuella verk. Stödet riktar sig till dig som ska producera spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie i Sverige. Ansökan öppnar den 7 november.
Stödet innebär att företag nu för första gången kan söka stöd för produktion av audiovisuella verk i Sverige. Syftet med det nya stödet är att öka antalet audiovisuella verk so

Investeringsstöd till 16 projekt för mountainbike- och vandringsleder

Investeringsstöd till 16 projekt för mountainbike- och vandringsleder

Tillväxtverket beviljar 46,5 miljoner kronor i investeringsstöd till totalt 16 projekt som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder.

Tillväxtverket ger under åren 2021–2024 stöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjl

Inbjudan till kunskapsseminarium för journalister: Forskning och fakta om landsbygder

Inbjudan till kunskapsseminarium för journalister: Forskning och fakta om landsbygder

Tillväxtverket och Sveriges lantbruksuniversitet bjuder in till ett kunskapsseminarium för dig som arbetar i mediabranschen och vill få fördjupade kunskaper om Sveriges landsbygder.
Det finns så mycket intressant forskning och analys som kan bredda bilden av landsbygderna. Seminariet är vårt sätt att dela med oss av kunskap som förhoppningsvis kan bidra till ett rikare samtal om, och med, hela

Stora Coop Visby

Klimatpositiv gård och matbutik med vinylskivor bland de nominerade till Stora Turismpriset 2022

Nu är nomineringarna till årets Stora Turismpris klara. Priset, som delas ut för 29:e året i rad, delas ut till en verksamhet som på ett innovativt och hållbart sätt bidrar till att utveckla besöksnäringen.
De nominerade erbjuder en stor bredd av upplevelser. Bland annat ger de besökarna unika naturupplevelser, mat i världsklass, konst på stadens gator, cykelpaket i spåren av Astrid Lindgren, m

Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning

Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning


EU-kommissionen har antagit Sveriges nationella program för Fonden för en rättvis omställning. Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att förbereda för programmet och har tagit fram programförslaget.
Fokus för programmet är att industrins klimatomställning ska ske med bibehållen konkurrenskraft för att upprätthålla ekonomiska och sysselsättningsmässiga nivåer. Pengarna från fonden ska

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling i besöksnäringen

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling i besöksnäringen


Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som på olika sätt ska stärka företagens förmåga att arbeta systematiskt, långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att under 2022 göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. Inom rame

Visa mer