Gå direkt till innehåll

Kategorier: regional tillväxt

103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

Elnätet på Gotland är inte rustat för att klara av det kraftigt ökade kapacitetsbehov som krävs för mineralindustrins klimatomställning. Tillväxtverket och EU-fonden Fonden för en rättvis omställning ger nu drygt 103 miljoner kronor i stöd till Gotlands Elnät Aktiebolag. Stödet ska finansiera en del av en nybyggnation och en spänningshöjning av elnätet för sträckan Hemse-Klinte-Ygne.

152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

152 EU-projekt får finansiering av Tillväxtverket i nya programperioden

Nu är alla EU-program som administreras av Tillväxtverket godkända och de första aktörerna i Sverige som får finansiering för att bedriva EU-finansierade projekt är beslutade.
Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) och Fonden för en rättvis omställning. Besluten är baserade på den första utlysningsomgången för programperioden 2021-2027 och det är strukturfo

Världsarv och biosfärområden ska arbeta med hållbar platsutveckling

Världsarv och biosfärområden ska arbeta med hållbar platsutveckling

Tillväxtverket har fattat beslut om tretton projekt som beviljas totalt 19 miljoner kronor inom utlysningen ”Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling”.
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att genomföra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. En av delarna i uppdraget handlar om att arbeta för en hållbar platsutveckling i hela landet. Målet är att sk

Visa mer