Gå direkt till innehåll

Kategorier: miljöteknik

103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

103 miljoner kronor ska stärka upp Gotlands elnät och bidra till mineralindustrins omställning

Elnätet på Gotland är inte rustat för att klara av det kraftigt ökade kapacitetsbehov som krävs för mineralindustrins klimatomställning. Tillväxtverket och EU-fonden Fonden för en rättvis omställning ger nu drygt 103 miljoner kronor i stöd till Gotlands Elnät Aktiebolag. Stödet ska finansiera en del av en nybyggnation och en spänningshöjning av elnätet för sträckan Hemse-Klinte-Ygne.

Jordbruksverket och Tillväxtverket möjliggör enklare miljöprövning för företag med djurhållande verksamhet

Jordbruksverket och Tillväxtverket möjliggör enklare miljöprövning för företag med djurhållande verksamhet

Gödselspridning och dess miljöpåverkan bör inte ingå i den miljöprövning som görs för företag med djurhållande verksamhet. Det rekommenderar nu Jordbruksverket i syfte att göra miljöprövningen enklare och mer likvärdig oavsett var i landet företaget verkar. Tydligt och mer lika för företagen är målet när Jordbruksverket och Tillväxtverket gemensamt arbetar med att förenkla för företagen.

Tillväxtverket beviljar investeringsstöd till produktion av batterimaterial

Tillväxtverket beviljar investeringsstöd till produktion av batterimaterial

Tillväxtverket har fattat beslut om att bevilja 26, 5 miljoner kronor i investeringsstöd till företaget Dongjin Sweden AB som bygger en ny anläggning i Skellefteå kommun. Stödet är en del i omställningen till en elektrifierad bilflotta.

Investeringen främjar omvandlingen till elektrifiering av fordon och har stark strategisk betydelse för regionens arbete med hållbar miljödriven utveckling